Τα ανοιγόμενα κουφώματα προσφέρουν πολύ καλή μόνωση και ασφάλεια. Δέχονται τζάμι, παντζούρι ή ρολό.

Το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να ανοίξουν πλήρως και εξασφαλίζουν περισσότερο αερισμό στο χώρο.

Το μειονέκτημά τους είναι ότι χρειάζονται αρκετά μεγάλη επιφάνεια για να λειτουργήσουν,

δηλαδή ο χώρος μπροστά από τα παράθυρα πρέπει να παραμένει ελεύθερος από έπιπλα και αντικείμενα που εμποδίζουν την ελεύθερη περιστροφή των φύλλων.

 

 

Είδη ανοιγόμενων παραθύρων:

 

Απλά ανοιγόμενα : ονομάζονται εκείνα τα κουφώματα τα φύλλα των οποίων περιστρέφονται γύρω από μεντεσέδες,

Ανοιγόμενα με ανάκλιση : ονομάζονται τα κουφώματα τα φύλλα των οποίων ανοίγουν κατακόρυφα, με μικρή περιστροφή.

Η κίνηση αυτή, προστίθεται συνήθως ως επιπλέον δυνατότητα ανοίγματος.

Ο τύπος παραθύρου με ανάκλιση με τον άξονα περιστροφής στο κάτω μέρος είναι κατάλληλος για χώρους όπου

δραστηριοποιούνται παιδιά, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί καθώς προσφέρει ασφάλεια.